Skip to content Skip to footer

Do Wielkiej Brytanii bez Zielonej Karty

Od 2 sierpnia wyjazd do Wielkiej Brytanii jest możliwy bez Zielonej Karty. W tej sytuacji nie ma konieczności wystawiania tego dokumentu. Polscy kierowcy mogą poruszać się po terytorium tego kraju bez tego dokumentu, czy ubezpieczenia granicznego.

Komisja Europejska oficjalnie potwierdziła uczestnictwo Wielkiej Brytanii w Porozumieniu Wielostronnym, zapewniającym swobodny przejazd pojazdów między krajami należącymi do tego porozumienia. W związku z tym, docelowo ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych pojazdu zarejestrowanego w RP chroni jak dotychczas, również na terenie Wielkiej Brytanii, a wydawana dodatkowo Zielona Karta nie jest już konieczna.