Współpraca

Jesteś zainteresowany współpracą z naszą firmą w zakresie ubezpieczeń majątkowych oraz innych oferowanych przez nas produktów? Chciałbyś zdobyć doświadczenie w dynamicznie rozwijającej się firmie? Poszukujemy osób ambitnych, pracowitych, o wysokiej kulturze osobistej, zorientowanych na sukces i własny rozwój. Wymogiem jest minimum średnie wykształcenie i niekaralność.

Oczekujemy:
- komunikatywności i łatwości nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
- wysokiego poziomu motywacji i konsekwencji w dążeniu do celu
- umiejętności budowania pozytywnych relacji z Klientami

Zakres odpowiedzialności:
- zawieranie umów ubezpieczeniowych
- nawiązywanie i utrzymywanie dobrej relacji z Klientami
- zapewnienie Klientom obsługi na najwyższym poziomie
- nieustanne pogłębianie wiedzy o ofercie

Oferujemy:
- pracę w silnie rozwijającej się Kancelarii Ubezpieczeniowej
- atrakcyjny system wynagrodzeń
- stałą pomoc i wsparcie merytoryczne
- możliwość indywidualnego rozwoju

Szczegółowych informacji w zakresie warunków współpracy można uzyskać pod nr telefonu 608 491 674.