Skip to content Skip to footer

Wichury, powodzie i inne żywioły… Jak zgłosić szkodę?

W celu szybkiego i sprawnego zgłoszenia szkody, skorzystaj z funkcjonalności strony internetowej firmy ubezpieczeniowej w zakładce: „Zgłoś szkodę”, a następnie wypełnij formularz albo skorzystaj z ogólnodostępnej infolinii.

  • Huragan: Wykonaj zdjęcia, zabezpiecz mienie przed dalszymi szkodami.
  • Przepięcia: (w małych szkodach) przekaż sprzęt do serwisu z prośbą o opinię nt. przyczyny, zakres uszkodzeń i koszt naprawy, w większych szkodach o sposobie postępowania będzie decydował likwidator.
  • Zalania: podejmij działania w celu nie dopuszczenia do powiększenia się szkody (usuwanie wody, suszenie, wietrzenie itp.).
  • Uszkodzenia szyb (zgłoszenia z gradobicia np. okna połaciowe): wykonaj dokumentację zdjęciową.