Skip to content Skip to footer

Zmiany w płatnościach bezgotówkowych!

W dniu 1 października 2021 r. w Sejmie zostały uchwalone zmiany w ustawach: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych ustawach.

Zmiany w ustawie – Prawo przedsiębiorców wprowadzą obowiązek zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty za towar lub usługę w każdym miejscu prowadzenia działalności bezgotówkowo – na przykład przy pomocy karty płatniczej. Zasada ta będzie obowiązywała tylko dla podatników, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej.

Przedsiębiorca, który będzie zapewniał możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i ewidencjonuje sprzedaż przy zastosowaniu kas on-line, będzie musiał zapewnić współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących.

Przepisy te mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2022 r.